23 Ιουλ 2013

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τις διαμαρτυρίες για τη μη χρηματοδότηση των Κ.Η.Φ.Η. και των Κ.Η.Φ.Η. ΑμεΑ στην Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/07/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά επιστολή του Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης» σχετικά με τη μη χρηματοδότηση των Κ.Η.Φ.Η. και των Κ.Η.Φ.Η. ΑμεΑ.
Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Κέντρα Διημέρευσης ΑμεΑ, είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.
Τα εν λόγω έργα, εντάχθηκαν στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου των αναδόχων έργων ΚΗΦΗ και ΚΗΦΗ ΑΜΕΑ πανελλαδικά ανήκει στην κατηγορία νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και μη κυβερνητικών οργανώσεων και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Παρά ταύτα, τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαδημοτικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, οι  μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ως περιοχή παρέμβασης ολόκληρους Δήμους, Περιφερειακές ενότητες ή ακόμη και Περιφέρειες, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με την προωθούμενη διαδικασία που έχει σχεδιαστεί.
Πλην όμως εξασφαλίστηκαν πιστώσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών αλλά μόνο για τις Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στηριζόμενοι στις δεσμεύσεις των αρμόδιων, οι φορείς υλοποίησης των Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Η.Φ.Η. ΑμεΑ, ανανέωσαν τις συμβάσεις των εργαζομένων και συνέχισαν απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από 01-01-2013 έως και σήμερα και για αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.