7 Ιουν 2013

Στη βουλή τα προβλήματα που σχετίζονται με τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στον τουρισμό στην Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/06/2013


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικά με την αδικία σε βάρος του νησιού στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στον τουρισμό.
Στην Κρήτη, που είναι πρώτη σε ρυθμούς αύξησης της ανεργίας στη χώρα, από τις 4.149 προκηρυγμένες θέσεις ανέργων επιλέχθηκαν μόνο 2.079.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Κρήτη, που παράγει περίπου το 25% του τουριστικού προϊόντος, θα λάβει μόλις το 6,7% των θέσεων κατάρτισης και επιδοτούμενης απασχόλησης, ενώ άλλες περιοχές με ελάχιστο τουριστικό τομέα θα πάρουν ‘τη μερίδα του λέοντος’.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επρόκειτο για δύο προκηρύξεις με 2.149 θέσεις ανέργων στην πρώτη, στην οποία επιλέχθηκαν 1.408 άνεργοι και 2.000 θέσεις στη δεύτερη, στην οποία αντίστοιχα επιλέχθηκαν μόνο 671 άνεργοι, ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση για τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν και τις άμεσες ενέργειές τους, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.