20 Μαΐ 2013

Στη Βουλή η άµεση ένταξη των άνεργων µηχανικών στα προγράµµατα ανεργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/05/2013


Ο  Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά  επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης  σχετικά με τη μη συμμετοχή των άνεργων μηχανικών σε δράσεις και προγράμματα που προϋποθέτουν κάρτα ανεργίας.
Το τελευταίο διάστηµα οι μηχανικοί είναι αντιμέτωποι µε σηµαντικές μειώσεις των αποδοχών τους. Παρόλα αυτά, η πολιτεία, σύµφωνα µε τον  νόµο 1545/1985  αρνείται να αναγνωρίσει στους μηχανικούς το δικαίωµα  καταγραφής τους  στα αντίστοιχα μητρώα ανέρών.  Ο νόμος αυτός δηµιουργεί πολλά  προβλήματα, από την µη καταβολή επιδόµατος σε άτοµα που το έχουν πραγµατική ανάγκη, από τον αποκλεισµό τους σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όσο διάστηµα είναι άνεργοι, µέχρι την μη συμμετοχή τους σε προγράµµατα όπου απαιτούνται αποδεικτικά ανεργίας.
Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητάνε την άµεση χορήγηση από τον ΟΑΕΔ κάρτας ανεργίας για τους κλάδους των µηχανικών που θα δίνει το δικαίωµα απρόσκοπτης συµµετοχής σε οποιοδήποτε πρόγραµµα προϋποθέτει κάρτα ανεργίας, την γραπτή ενηµέρωση από την διοίκηση του ΟΑΕΔ για τους λόγους που δεν διευθετείται συνολικά το θέµα όταν υπάρχει ήδη ειδική τροποποίηση πιστοποίησης ανεργίας για τους µηχανικούς όσον αφορά το πρόγραµµα  επιχορήγησης για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων, την καταβολή επιδόµατος ανεργίας για τους άνεργους µηχανικούς  και να θεωρούνται άνεργοι και οι αυτοαπασχολούµενοι µηχανικοί που έχουν  αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή έχουν εισόδηµα  χαµηλότερο από τον κατώτατο µισθό.
Στην αναφορά ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση.