29 Μαρ 2013

Στη Βουλή τα προβλήματα των συνταξιοδοτούμενων πολύτεκνων δημόσιων υπαλλήλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/03/2013


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική ανακοίνωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αφορά το ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».
Με την  υπάρχουσα  οικονομική αβεβαιότητα, οι πολύτεκνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι  δεν τολμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία, καθότι θα περιμένουν για πολλούς μήνες στην «ουρά», μέχρι να τους αποδοθεί η σύνταξή τους και προβληματίζονται πώς θα επιβιώνει μέχρι τότε η πολυμελής οικογένειά τους.
Για αυτό το λόγο ζητάνε τροπολογία στο παραπάνω νομοσχέδιο. Πιο συγκεκριμένα ζητάνε προσθήκες  1. στην  παράγραφο 1 του  άρθρου 1 του ν/σ, που τροποποιεί το άρθρο 57 του π.δ. 169/2007 και προστίθεται το άρθρο 57Α και 2. στο άρθρο 4.
Στην αναφορά ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση.