4 Μαρ 2013

«Στη Βουλή η αυτοδυναμία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/02/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή των μελών ΔΕΠ της ΣΚΕ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σχετικά με τη δρομολόγηση της αυτοδυναμίας του ιδρύματος.

Τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του ΕΑΠ ζητάνε από τη ΔΕ του ΕΑΠ και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού:
•             να λάβουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες ώστε στα πλαίσια του επιχειρούμενου εξορθολογισμού της λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ, να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία αυτοδυναμίας του ΕΑΠ με συμμετοχή των εκλεγμένων ακαδημαϊκών οργάνων του ΕΑΠ στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αναλάβει τη διαδικασία αυτή
•             να προσδιορίσουν σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών στη βάση συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας.
Οι προτάσεις τους στηρίζονται στα παρακάτω ιστορικά δεδομένα και γεγονότα:
1.            Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 24 ΑΕΙ και 16 ΤΕΙ. Το ΕΑΠ είναι το 19ο  ελληνικό ΑΕΙ, εάν η κατάταξη των ΑΕΙ γίνει με βάση την χρονολογική σειρά ιδρύσεως και λειτουργίας τους. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε το 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), ενώ το 1996 τοποθετήθηκε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή και το 1997 ψηφίστηκε ο Ιδρυτικός Νόμος της λειτουργίας του (Ν. 2552/97). Το 1998 έγινε η έναρξη παροχής των δύο πρώτων προγραμμάτων σπουδών του. Δηλαδή έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυση του και 15 έτη από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του.
2.            Το ΕΑΠ καίτοι έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυσή του δεν είναι σήμερα αυτοδύναμο, σε αντίθεση με άλλα ΑΕΙ, που, αν και ιδρύθηκαν μετά από αυτό, απέκτησαν αυτοδυναμία και εκλεγμένες πρυτανικές αρχές σε λιγότερο από 10 χρόνια από την ίδρυσή τους.
3.            Σήμερα το ΕΑΠ έχει 42 μέλη ΔΕΠ (10 εκ των οποίων είναι Καθηγητές Α’ Βαθμίδας), 1.317 μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 213 άτομα διοικητικό προσωπικό. Το ΕΑΠ προσφέρει 31 προγράμματα σπουδών ενώ οι ενεργοί φοιτητές του ανέρχονται σε 26.316 (οι εγγεγραμμένοι είναι 30.886), αριθμός φοιτητών που το κατατάσσει ως 3ο  σε μέγεθος ελληνικό ΑΕΙ (πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεύτερο ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
4.            Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 1997 οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ ήταν: η ύπαρξη 2 τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών (δηλ. 6 μέλη ΔΕΠ ανά Σχολή), 3 Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και ο διορισμός Γραμματέα ΕΑΠ. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 το ΕΑΠ ήταν σε θέση να αυτονομηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα και μόλις ολοκληρωνόταν ο διορισμός των νέων οργάνων σε δύο Κοσμητείες που θα γινόταν αυτόνομες. Τον Αύγουστο του 2002 όμως, με εισήγηση της τότε ΔΕ του ΕΑΠ και κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας (Ν. 3027/2002), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ. Έτσι μέχρι και σήμερα, για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.
5.            Το ΕΑΠ σήμερα έχει πολλαπλασίως καλύψει τις προϋποθέσεις αυτονομίας του σύμφωνα με τον αρχικό ιδρυτικό του Νόμο. Οι προϋποθέσεις όμως που έθεσε η τροποποίηση του Ν. 3027/2002 αποδείχθηκαν μετά από μία δεκαετία εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. Σήμερα το ΕΑΠ εξακολουθεί (20 έτη από την ίδρυσή του) να είναι μη αυτοδιοικούμενο, παρά τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και τον (αρχικό) ιδρυτικό του νόμο, και αυτό σε συνδυασμό με τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, τον αναγγελθέντα ρυθμό εισαγωγής νέων προγραμμάτων σπουδών κτλ, σημαίνει πρακτικά ότι αναβάλλεται πλέον επ’ αόριστον η διαδικασία αυτοδυναμίας του ΕΑΠ.
Στην Αναφορά ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.