20 Μαρ 2013

Στη Βουλή ο διορισμός του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων τυφλών της προκήρυξης του ν. 2643/1998 του έτους 2008.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/03/2013


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) που αφορά τον διορισμό του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων τυφλών της προκήρυξης του ν. 2643/1998 του έτους 2008.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η δημοσίευση της κατανομής διορισμού του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της προκήρυξης του έτους 2008 και των επιτυχόντων τυφλών της ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/98 αναμένονταν με την έναρξη του έτους 2013.
Οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών αναμένουν την έκδοση της δεύτερης Υπουργικής απόφασης του διορισμού τους επί σειρά ετών. Η καθυστέρηση της υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων δημιουργεί καθεστώς φόβου και ανησυχίας στους επιτυχόντες που προσπαθούν να επιβιώσουν με μηδενικά οικονομικά μέσα.

Στην αναφορά ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση.