27 Φεβ 2013

«Στη Βουλή τα προβλήματα των Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ν. Λασιθίου»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/02/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο τους τα οποία αφορούν  τις προϋποθέσεις  χορήγησης του επιδόματος ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων, την περικοπή του εφάπαξ, την αύξηση των ορίων ηλικίας, τους αλλοδαπούς μαθητές και την ανασφάλιστη εργασία.
Οι επιπτώσειs τηs ΠΥΣ αρ.6 στις Κλαδικέs Συμβάσειs, η περικοπή του εφάπαξ των Ξενοδοχουπαλλήλων, η αύξηση τηs ελάχιστηs προυπόθεσηs συνταξιοδότησηs από τα 15 στα 20 χρόνια ( θα αποκλείσει τουs εποχιακά εργαζόμενουs από οποιαδήποτε πιθανότητα συνταξιοδότησηs αφού με 100 ένσημα το χρόνο θα χρειάζονται 60 χρόνια απασχόλησηs ),  και η κατάργηση ή ο συμψηφισμόs του ετήσιου εποχικού επιδόματοs ανεργίαs που λαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στον Τουρισμό έχουν φέρει τους εργαζόμενους σε απόγνωση.
Με τον Ν.3986/11 ήδη από το περασμένο έτοs προβλέπεται η δραστική  περικοπή τηs επιδότησηs ανεργίαs των εποχιακά εργαζομένων που είναι η συντριπτική πλειοψηφία στον Τουρισμό. Συγκεκριμένα από 01/01/2013 σε όποιον έχει τα 4 προηγούμενα χρόνια υπερβεί τιs 450 ημέρεs επιδότησηs θα διακόπτεται η καταβολή του επιδόματοs ανεργίαs.
Επίσης υπάρχει αθέμιτοs ανταγωνισμόs από χιλιάδεs μαθητέs – άνεργουs τηs Ανατολικήs Ευρώπηs που υποτίθεται πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ενώ εργάζονται με τριτοκοσμικέs αποδοχέs εκτοπίζονταs τουs επαγγελματίεs.
Τέλος υφίσταται μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας, με το ΣΕΠΕ να διαπιστώνει πλέον σε ορισμένεs περιοχέs ποσοστά ακόμη και 60% παράνομηs και αδήλωτης εργασίας.
Στην Αναφορά ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.