11 Φεβ 2013

«Στη Βουλή η διακοπή της λειτουργίας του Ορθοπεδικού Συνεργείου Κρήτης (ΟΣΗΚ)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/02/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς καέθεσε αναφορά το σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Κρήτης σχετικά με την διακοπή της λειτουργίας του Ορθοπεδικού Συνεργείου Κρήτης (ΟΣΗΚ) ως το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
Το ΟΣΗΚ εξυπηρετεί όλους τους αναπήρους πολέμου όλων των Νομών της Μεγαλοννήσου. Με τη διακοπή της λειτουργίας του, καταδικάζονται όλοι να μην διαθέτουν καμία παροχή Υπηρεσιών που θα συντελούσε στην καλύτερη ποιότητα της καθημερινότητάς τους και ενώ αρκετοί βρίσκονται σε πλήρη ακινησία.
Η εναλλακτική λύση να μεταβαίνουν στην Αθήνα στη Μ.Ε.Α.Π. δεν είναι εφικτή. Εκτός του προχωρημένου της ηλικίας τους που καθιστά αδύνατη μια τέτοια μετακίνηση, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και στο υψηλό κόστος που απαιτείται.
Στην Αναφορά ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.