20 Νοε 2011

Ίδρυση της Επιτροπής Δράσης ΗρακλείουΙδρύθηκε στις 19/11/2011 η Επιτροπή Δράσης Ηρακλείου Κρήτης της Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο Μνημόνιο. 


Στο πλαίσιο αυτό συγκλήθηκε υπό την προεδρία του επικεφαλής της Πρωτοβουλίας καθηγητή Νότη Μαριά η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Δράσης Ηρακλείου Κρήτης της Πρωτοβουλίας. 

Μετά την πολιτική και οργανωτική εισήγηση του Νότη Μαριά και τη σχετική συζήτηση που επακολούθησε, η Γενική Συνέλευση ανέδειξε τα πέντε τακτικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκ των οποίων τρία κληρωτά και δύο αιρετά.  Επίσης εκλέχθηκαν και δύο αναπληρωματικά μέλη των αιρετών. 

Τα τακτικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι κατά αλφαβητική σειρά: 

1.Ευστρατίου Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος, (αιρετό μέλος). 

2.Ξυλούρης Γιώργος, τοπογράφος μηχανικός, (κληρωτό μέλος). 

3.Ξυλούρης Μενέλαος, δικηγόρος, (κληρωτό μέλος). 

4.Πασχαλίδης Γιώργος, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός, (κληρωτό μέλος). 

5.Φραγκούλης Γιώργος, δικηγόρος, (αιρετό μέλος). 


Αναπληρωματικά μέλη των αιρετών:


1.Καμπουράκη Λένα, ΙΥΔΚ, (αιρετό μέλος). 

2.Κρεβετζάκης Γιώργος, ιατρός, (αιρετό μέλος). 

Τέλος η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συγκρότηση και στελέχωση οκτώ ομάδων δράσης.